İspanya

Temel Bilgiler

%%wppa%%
%%album=11%%

İspanya Krallığı’nın yüzölçümü 505.988 km2dir ve Avrupa kıtasının güneybatısında bulunan İber Yarımadası’nda yer almaktadır. 2004 yılı verilerine göre bu yüzölçümün %34.9’u ekili alan, %14.4’ü çayır ya da otlak ve %22.7’si de ormanlık alanlarla kaplı bulunmaktadır. İber Yarımadası ile Akdeniz’deki Balear Adaları, Afrika’nın kuzeyindeki Ceuta ve Melilla Şehirleri ve Atlantik Okyanusu’ndaki Kanarya Adaları da İspanya Krallığı topraklarıdır.İspanya, dağlık bir ülke olup ortalama yüksekliği 600 m. olan dağlarıyla bu konuda Avrupa’da İsviçre’den sonra ikinci sırada yer alır.Plato ve yüksek ovaları çevreleyen dağların batı kesimleri hariç yarımadanın beşte ikisinden fazlasını sıradağlar kuşatır.Yarımadanın belli başlı nehirleri doğudan batıya doğru bir yol izleyerek Atlantik Okyanusu’na akar. Ebro nehri, Akdeniz’e dökülür. Denizciliğe elverişli tek nehir olan Guadalquivir ise Sevilla Şehri’nden geçer. İspanya’nın en belirgin özelliklerden biri de ülkede dört mevsimin yaşanıyor olmasıdır. Atlantik Okyanusu’na bakan kısımda kışlar serin, yazlar yumuşak geçerken yağışlar yıl boyunca devam eder, Akdeniz’e bakan kısımda ise kış daha yumuşak, yaz sıcak ve kurak olup yağış oldukça azdır. İç kısımlarda kara iklimi yaşanır, kış aylarının 0 derecenin altında geçmesine karşın yaz mevsimi çok sıcak ve kuraktır, gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı 20 dereceyi bulur. 1200 m.nin üstündeki dağlık kesimlerde de kara iklimi geçerlidir. Kanarya Adaları’nda tropikal bir iklim hakimdir.


Genel bilgiler

NÜFUS
Toplam Nüfus(1.1.2005) 43.975.375
Nüfus Yoğunluğu(1.1.2005) 86,9 kişi/km2
Nüfus Artış Oranı(1.1.2005 Yerel Nüfus Sayımı revizyon bilgilerine göre,
1.1.2004 Yerel Nüfus Sayımı revizyon bilgilerine göre)
% 1,8
Kentsel Nüfus(1.1.2005 Yerel Nüfus Sayımı revizyon bilgilerine göre) % 77,4
Cinsiyet Dağılımına göre nüfus(1.1.2005 Yerel Nüfus Sayımı revizyon bilgilerine göre) Erkek: % 49,4
Kadın: % 50,6
Büyük Şehirlerdeki Nüfus( 1.1.2005 Yerel Nüfus Sayımı revizyon bilgilerine göre) Madrid:(Başkent) 3.099.800
Barselona: 1.578.500
Valencia: 785.100
Sevilla: 704.200
Zaragoza: 638.800
Málaga: 547.700
Bilbao: 352.300
Murcia: 398.800
Kanarya Adaları: 377.000
Mayorka: 369.000
Yaş Dağılımı(1.1.2005 Yerel Nüfus Sayımı revizyon bilgilerine göre) 0 – 14: % 14,1
15 – 64: % 69,2
65+: % 16,7Siyasi ve Sosyal yapı

 • Devlet Yönetimi:Parlamenter Monarşi
 • İspanya Devlet Başkanı:Kral 1. Juan Carlos
 • Meclis düzeni:Meclis 350 milletvekili ve 259 senatörden oluşur. Her dört yılda bir seçim yapılır.Son seçimler 14 Mart 2004’de yapılmıştır.
 • Hükümet başkanı: BaşbakanBaşbakan José Luis Rodriguez Zapatero (14 Mart 2004 seçimleri)
 • İktidar partisi:14 Mart’ta iktidara gelen Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 54 üyelikten 25’ini, sağcı Halk Partisi 23’ünü kazandı.
 • Devlet topraklarının bölgesel yapısı:Ülke; kentler, eyaletler ve otonom bölgelere ayrılmıştır. 17 tane otonom bölge mevcuttur. Bugünki anayasayı 1978’de kabul edilen yasalar oluşturur. Her otonom bölgenin temel kurumsal normları kendi yasalarını oluşturur. Devlet bunları tanımanın yanısıra kendi asal düzenlemesinin bir parçası olarak da korur.

Sosyal Yapı

 • Nüfus yapısı:Nüfusun % 91,6’sı ispanyol ve % 8,4 yabancıdan oluşmaktadır. Yabancı nüfusun % 13,7’si faslı, 13,3’ü ekvatorlu, % 8,5’i romen, % 7,3’ü kolombiyalı, % 6,1’i ingiliz, % 4,1’i arjantinli ve %3,6’sı almandır.
 • Din:Nüfüsün % 79,3’u Katolik’tir.
 • Resmi Dil:Ülkenin resmi dili İspanyolca’dır.Ülkenin resmi dili İspanyolca’dır. İspanyolca’nın yanı sıra katalan gallego ve bask dilleri konuşulur ki bu diller kendi bölgelerinde resmi dil olarak da kabul edilmektedir.

Ekonomik yapı

Ekonomik faaliyet alanları

Sektörel istihdam oranları (2004)
Tarım ve balıkçılık % 5,5
Sanayi (İnşaat dahil) % 30,4
Hizmetler % 64,1
İşsizlik oranı (2003) % 11,0
Fiyatlar (Aralık 2004 – Aralık 2003 farkı)
Sanayi fiyatları % 5,0
Tüketici fiyatları % 3,2
Kamu Borçları (2004) GSYİH’ nın
% 0,3’ü

Faaliyet alanları itibarıyla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)

  Değer %
Tarım ve balıkçılık 26.178 3,1
Enerji 18.484 2,2
Sanayi 120.680 14,4
İnşaat 81.141 9,7
Hizmetler 507.387 60,6
..Pazarlama hizmetleri 400.162 47,8
..Satışa yönelik olmayan hizmetler 107.225 12,8
Ürünlerde net vergi 83.687 10,0
Piyasa fiyatlarıyla GSYİH 837.557 100,0

Başlıca verimli sektörler ve özellikleri

İspanyol tarımın en belirgin özelliği geniş arazilere yayılmış tahıl üretim alanları ve (2004 verilerine göre 6,6 milyon hektar), üzüm ve zeytin başta olmak üzere bu alanlarda ekili bulunan ağaçsı bitkilerdir. Buna rağmen, elde edilen ürünlerin miktarı oranlamasında birinci sırada meyve ve sebze yetiştiriciliği yer almaktadır. Büyük ve küçük baş hayvan yetiştiriciliği rakamlarına bakıldığında da sırasıyla domuz eti, dana eti ve süt, koyun ve keçi eti ve kümes hayvancılığı üretimi gelmektedir. 2004 senesinde kaydedilen verilere göre Balıkçılık üretimi 1.387.239 metrik tonu bulmaktadır. Bu miktarın 317.239 metrik tonu kültür balıkçılığı üretiminden elde edilmektedir (Bunun % 77,8’i midye üretimidir).

Başta gelen İspanyol sanayi sektörleri arasında gıda, otomobil üretimi, kimyacılık ve metal üretimi sayıla bilinir. Endüstriyel malzemelerin üretimi ve ihracatı yüksek oranlı teknolojik içeriğe sahip sektörlere doğru hızla yönelmektedir. Bunun bir kanıtı olarak, üretim endüstrisi ihracatının yarısından fazlasının orta-yüksek yoğunluklu teknolojiye ait olmasını gösterebiliriz.

2004 yılı endüstriyel ürün ihracatı, kaydedilen toplam ihracatın %81,8’iydi. Başta gelen ihracat sektörleri arasında otomobil, yarı işlenmiş mamuller ve ekipmanlar gelmektedir.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya ve istihdama en büyük katkı Hizmet Sektöründen gelmektedir. 2004 yılında İspanya, yabancı turistler tarafından en çok tercih edilen ikinci ülkeydi. 2004’de ülkeye gelen toplam ziyaretçi sayısı 53,6 milyona ulaştı.

İspanyol şirketler ağı büyük ölçüde atomik yapılı işletmelerden oluşmaktadır ve Küçük ve Orta Ölçekli firmaları (KOBİ) durağan bir yapıya sahiptir. 2004 yılı başlarındaki rakamlar itibari ile toplam 2.809.385 KOBİ ve 3.735 Büyük İşletme bulunmaktadır. (bu firmalara tarım ve balıkçılıkla iştigal eden işletmeler dahil değildir).2003-2004 yılları arasındaki büyüme KOBİ’lerde %4,6 büyük işletmelerde ise % 3,8 olmuştur.

Kamu sektörünün milli ekonomiye katılımı 1996 senesinde “Kamu Sektörünün Modernizasyonu Programının” kabulüyle kayda değer ölçüde azalmıştır. Gerçekleştirilen sayısız özelleştirme sayesinde zaten bir süredir kopma yolunda ilerleyen Devlet; petrol, doğal gaz, siderürji, telekomünikasyon, hava ve deniz ulaşımı, elektrik üretimi ve bankacılık sektörlerindeki katılımını sona erdirmiştir. Kamu endüstrisinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla üzerindeki katkısı 1996 senesinde %1,8 iken 2004 senesinde %0,1 olarak kaydedilmiştir.

Ticari Hizmetler ve Bankacılık Pazarlama

Büyük mağazalar ve belirli konularda özelleşmiş hipermarketler İspanyol pazarında paylarını arttırmaya devam etmektedirler. Gıda alanında uzmanlaşmış süpermarketler ise hipermarketlere oranla daha yüksek pazar payına sahip. Hipermarketler bazı spesifik ürünlerin arandığı yerler olarak kalırken süpermarketler şehrin yaşama alanları içindeki dar alanlarda müşteriyle daha yakından ilgilenebilmekte ve bire bir ilişki içerisindeki ticaretin faydalarından istifade etmektedir. Alışveriş merkezleri ise giderek çoğalmaya devam ederek 2004 senesi sonlarında aktif alışveriş merkezlerinin sayısı 447’yi bulmuştur. Bu merkezler bünyesinde brüt 9,7 milyon m2 kiralanabilir alan içermektedir ve geçen sene de insanların boş vakitlerini değerlendirmelerinde önemli bir faktör olmaya devam eden alışveriş merkezleri bu özelliklerinin devam edebilmesini sağlamak amacıyla tesislerinin restorasyonuna yatırım yapmayı ihmal etmediler.

Gıda sektörü dışında hizmet veren ve özellikle mobilya, brikolaj ve beyaz eşya satışı yapan büyük alışveriş alanlarında bulunan, Franchising sistemiyle çalışan ve sayıları 19.220’yi bulan perakende satış yapan işletmeler %3,0, ciroları % 4,7, bu sektörde toplam çalışan sayısı da %6,2 oranında yükseldiğinden de bahsetmek gerekir.

Geleneksel işletmeler, konserve gıdaların (kuru gıda) etkisiyle self-servis türü işletmelerin karşısında ağırlığını kaybetmektedir. 2004 senesinde kuru gıda satışına geleneksel işletmelerin katılımı % 5,1 iken self-servis türü işletmelerinki %23,2, süpermaketlerinki (400 m2 – 2.500 m2 arasındakiler) %47,7 ve hipermarketlerinki ise (2.500 m2’den büyük olanlar) %23,9 olarak kaydedildi. Taze gıda satışlarında ise (meyve-sebze, et ve balık) geleneksel işletmeler ve bölgesel pazarlar liderliklerini sürdürerek pazar payının %50’sini ellerinde tuttular.

Elektronik ticaret gibi yeni ticaret formülleri gelişimini sürdürmektedir. sürekli pazar payı hala sınırlıdır. Elektronik ticareti pazar payı sınırlı olmasına rağmen geçen yılki orana göre % 31’lik bir büyüme göstermiştir.

Bankalar

‘Banco de España’ İspanya’nın Merkez Bankasıdır.

İspanya içerisinde yurtiçi şube ağları ve/veya yurtdışı temsilci ofisleri ile faaliyet gösteren başlıca finans kuruluşları sırasıyla Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Santander Central Hispano, Banco Español de Crédito, Banco Popular Español, Banco Sabadell ve Banco Pastor ‘dur.

Tasarruf Bankaları olarak yurtdışında da büroları olanlardan başlıca kuruluşlar: La Caixa, Caja Madrid, Bancaja, Caja Galicia, Caja Duero, Caixa Nova, Caja de Ahorros del Medıterrianeo ve İspanya Tasarruf Fonu Konfederasyonu’dur.

Ulaşım Altyapısı

 • Karayolları2003 yılında İspanyol karayolu ağı 654.262 km. uzunluğunda olup bunun 526.082 kilometrelik bölümünü şehirlerarası yollar, 128.180 kilometrelik bölümünü de şehir içi yollardan oluşmaktadır. Otobanlar gibi geniş kapasiteli yollar, karayolları ve çift şeritli yolların uzunluğu 12.009 kilometredir. 2003 yılında ülke karayolunu kullanan yolcu sayısı kilometre başına 397.117 milyon kişi, kilometre başına taşınan yük miktarı ise 337.948 milyon tondur. 2003’de karayolu taşımacılığı ülkenin yıllık kapasitesinin %90,6 sını, yük taşımacılığının ise %84,3’ünü karşılamıştır. İspanyol Devlet Karayolu ağından (24.857 Km) hafif araçların %48,6’ı, ağır taşımacılık araçlarının da % 63,3’ü faydalanmıştır. Karayollarına 2003 yılında gerçekleştirilen toplam 7.248 milyon Euro’luk yatırımın %78,6’sı Devlet Karayoluna yapılmıştır.
 • Demiryolları2003 yılı verilerine göre İspanyol demiryolu ağı uzunluğu 14.828 kilometredir. Bunun 8,397 kilometresinde elektrikli sistem kullanılmaktadır. Yine aynı yıla ait verilere göre kilometre başına 21.143 milyon yolcu ve 12.391 milyon ton yük taşımıştır. Madrid-Sevilla ve Madrid-Lleida olmak üzere iki tane olan Hızlı Tren Hattı (AVE)’nin uzunluğu sırasıyla 471 ve 481 kilometredir. 2003 senesinde Kamu Sektörü demiryollarına 4.169 milyon Euro yatırımda yapmıştır ve bu yatırım önceki seneye oranla demiryolu ağının % 7,1 artmasını sağlamıştır.
 • Limanlar2004 yılında kamu işletmesi altında bulunan 50 adet çok amaçlı limandan yapılan deniz taşımacılığı bir önceki yıla nazaran, yük taşımacılığında % 7,4 2003’e oranla da %2,6’lık bir artış göstererek yük taşımacılığında 410 milyon tona ve yolcu taşımacılığında 20,6 milyon yolcuya ulaşmıştır. 2003 yılında ülke içi yük taşımacılığının yaklaşık %10,1’ini (ton/km) denizyoluyla gerçekleştirmiştir. 2004 yılında limanlara yapılan yatırımlar 771 milyon Euro’ya ulaşarak geçen seneyle kıyaslandığında % 10,9’luk bir artış kaydedilmiştir.
 • HavalimanlarıGünümüzde İspanya’da ticari trafiğe açık 45 havalimanı bulunmaktadır. 2004 senesinde hava taşımacılığı aracıyla 166,1 milyon kişi seyahat etmiş, toplam 638.120 ton ticari yük taşınmıştır. 2003 senesine kıyasla, 2004’de İspanyol havalimanları yolcu trafiğinde %8,0, ticari nitelikli yük trafiğinde de %9,9 artış kaydetmiştir. Havalimanlarının altyapısına ve kamu havacılığına yapılan yatırımlar bir önceki seneye oranla %59,4’lük bir artış sağlanarak 2.200.000.000 Euro tutarında gerçekleşmiştir.

Yasal düzenlemeler

 

Vergi sistemi

Üç ayrı katma değer vergisi (KDV) oranı uygulanmaktadır. Genel KDV oranı % 16, düşürülmüş KDV oranı %7, en düşük KDV oranı ise % 4’tür. Bazı işlemler katma değer vergisinden muaf tutulmuştur. Kanarya Adaları, Ceuta ve Melilla’da katma değer vergisi uygulanmamaktadır. Kanarya Adaları’nda % 5 oranında dolaylı genel vergi uygulaması yürürlüktedir. Ceuta ve Melilla’da ise üretim, hizmetler ve ithalatta, Kanarya Adaları’nda geçerli olan standart verginin benzeri uygulanmaktadır.

Şirketler için vergi yükümlülüğü net gelir üzerinden % 35 oranındadır. Bunun haricinde bazı özel vergi oranları da mevcuttur. Devlet reel yatırım fonlarında % 1, belirli kooperatiflerde % 20 ve hidrokarbon arama ve çıkarma çalışmaları yapan kurumlar için bu oran % 40 olarak tesbit edilmiştir.

Karayolları Taşımacılığı

Karayolu taşımacılığıyla ilgili bütün uluslararası anlaşmalar CMR, TIR, ADR ve ATP ülke iç tüzüğüne dahil edilmiştir.Avrupa Birliği dahilindeki karayolu yük taşımacılığı konusu 26 Mart 1992’den bu yana CEE 881/92 sayılı yönetmelik kapsamındadır. İspanya ile üçüncü ülkeler kapsamındaki ülkelerin herbiri ile değişik ikili sözleşmeler mevcuttur.(www.mfom.es)

Pratik bilgiler

 

Para birimi

Euro resmi para birimidir ve 100 cent’lere ayrılmıştır. 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500’lük olarak banknot halinde ve 1, 2, 5, 10, 20 ve 50’lik cent ile 1 ve 2 Euro’luk metal para olarak İspanya dahil bütün Euro Bölgesi ülkelerinde geçerlidir.

Saat uygulaması

İspanya, Ekim ayı sonundan Mart sonuna kadar GMT’den bir saat ileridir. Yılın geri kalanında GMT’den iki saat ileridir. Kanarya Adaları ise tüm yıl boyunca, İspanya’dan bir saat geridedir.

Çalışma saatleri

 • BankalarPazartesi-Cuma sabah 8.30 ile 14.00 arası, Cumartesi günleri 8.30-13.00 arası açıktır. Bankalar, 1 Nisan ile 30 Eylül tarihleri arasında Cumartesi günleri kapalıdır.
 • Resmi dairelerPazartesi-Cuma günleri ve 08.00-15.00 arası çalışma saatleridir.
 • İşyerleriBütün İspanya’da dükkanların asgari açık oldukları süre Pazartesi’den Cumartesi’ye kadar 10.00-13.30 arası ve 17.00’den 20.30-21.00 saatleri arasındadır. Büyük mağazalarda, süpermarketlerde ve hipermarketlerde öğle tatili uygulaması yoktur ve daha geç saatlere kadar hizmet verilmektedir. Rekabet esaslarını gözönüne alınarak her otonom bölge, işyerlerine yılda en az 8 kez tatillerde veya pazar günleri açık kalma izni vermektedir.

Tatil günleri

Yıllık tatiller:

Yılda 30 gün tatil yapmak her çalışanın yasal hakkıdır, bu tatiller genelde Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, çoğunlukla da Ağustos ayında gerçekleştirilir.

Resmi Tatil günleri:

Pazar günleri iş günü değildir. Hükümet’in, Otonom yönetimlerin ve Belediye’lerin Pazar günlerine ilave olarak onayladıkları yıllık tatil günlerinin sayısı 14’tür.

2005 yılında tüm ülkenin uyguladığı tatil günleri şunlardır: 1 Ocak (Yeni Yılın ilk günü), 6 Ocak (Santa Epifania), 25 Mart (Kutsal Cuma), 15 Ağustos (Asuncion Virgen) 12 Ekim (İspanya’nın Milli Bayramı), 1 Kasım (Bütün Azizlerin günü), 6 Aralık (Anayasanın Kabulu), 8 Aralık (İffet günü).

Ülkeye giriş formaliteleri

Avrupa Birliği ülkeleri, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn ve İsviçre vatandaşları için pasaport ya da ulusal kimlik kartı yeterlidir. Diğer ülke vatandaşlarından istenilenler: yasal geçerlilik taşıyan bir pasaport, bulundukları bölgeye göre ilgili olan İspanya’nın Büyükelçilik veya Konsolosluk’ larından alınmış geçici giriş veya oturma vizelerinin olması gereklidir. Vize uygulamasının olmadığı ülke vatandaşları için 90 günü aşmamak ve çalışmamak kaydıyla ülkeye giriş hakkı sınırda kontrolleri yapılmak kaydıyla mevcuttur.Geçici kalış vizesi (Schengen Vizesi) yeni bir vizeye gereksinim duyulmaksızın Almanya, Avusturya, Belçika,Danimarka, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İzlanda, Norveç, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve İsveç’e giriş hakkını sağlar, aynı şekilde bu ülkelerin herhangi birinden alınan vizeyle de İspanya’ya giriş hakkı doğar.

 

İş veya ticari vize için gerekli evraklar:

 • En az altı ay geçerlilik süresi olan pasaport.
 • Pasaportun numarası, vizeler, damgalar ve şahsi bilgilerin bulunduğu sayfaların fotokopisi.
 • Eski pasaportun fotokopisi.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 • Vize başvuru formu.
 • Bir resim (Yeni çektirilmiş olmalıdır. Renkli fotokopi kabul edilmez).
 • Seyahat dönemini kapsayan seyahat sigortası.
 • Şirketin antetli kağıdına vize başvuru dilekçesi.
 • Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan İşe Giriş Bildirgesi (fotokopi işyerinden onaylı olmalıdır)
 • ‘Sosyal Sigortalar Kurumu Dört Aylık Sigorta Pirimleri Bildirgesi’ veya Emekli Sandığı’ndan benzer belge,
 • İspanyol Şirket tarafından, seyahat edecek kişi veya kişilere hitaben yazılmış, seyahatin amacını ve tarihlerini bildiren faks (aynı fax İspanyol şirket tarafından Büyükelçiliğimize de iletilmelidir).
 • Son üç ayın maaş bordrosu.
 • Şirketin Vergi Levhası’nın Noter tasdikli fotokopisi.
 • Şirketin Ticaret Odası Kayıt Belgesi.
 • Şirketin İmza Sirküleri’nin Noter tasdikli fotokopisi.
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi.
 • Uçak ve Otel rezervasyonu teyidi
 • Vize için başvuran şahsın seyahat edeceği ülkedeki masraflarını karşılayabileceğini gösteren belgeler(maaş bordrosu, banka hesap cüzdanı, mülkiyet tapuları, kredi kartlarının orijinalleri ve fotokopileri).
 • Vize başvurusunun bir grup için yapılması durumunda, grubu oluşturan şahısların isim ve pasaport numaralarının olduğu liste.
 • Pasaportlarında başka Schengen vizesi bulunan şahısların vize başvuruları üçüncü şahıslar tarafından yapılabilmektedir. Pasaportlarında Schengen vizesi bulunmayan şahıslar başvurularını bizzat yapacaklar ve pasaportlarını bizzat teslim alacaklardır.DİKKAT:evraklarin eksiksiz ve iki nüsha halinde (vize başvuru formu dişinda) hazirlanmasi ve her bir nüshanin ayri bir dosyada toplanarak iki takim şeklinde teslim edilmesi gerekmektedir.

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

 • Vize Başvurularının, öngörülen seyahat tarihinden EN AZ BİR HAFTA ÖNCE yapılması gerekmektedir. Yabancılar için bu süre ÜÇ HAFTADIR.
 • Bir grup seyahati söz konusu olduğu takdirde, vize başvurularının öngörülen seyahat tarihinden EN AZ ONBEŞ GÜN ÖNCE yapılması gerekmektedir.
 • Yukarıda belirilen evrakların tamamının ibrazı, gerekli vizenin verileceği anlamına gelmemektedir.
 • Gerekli görüldüğü takdirde, yukarıdaki listede yer almayan (ikametgah ilmuhabiri vs. gibi) başka evraklar da talep edilebilir.

İstanbul Başkonsolosluğuna bağlı iller

Antalya – Artvin – Aydin – Balikesir – Bartin – Bilecik – Bolu – Burdur – Bursa – Çanakkale – Denizli – Edirne – Giresun – İstanbul – Isparta – İzmir – Karabük – Kastamonu – Kirklareli – Kocaeli – Manisa – Muğla – Ordu – Rize – Sakarya – Samsun – Sinop – Trabzon – Tekirdağ – Yalova Ve Zonguldak.

Diğer iller Ankara konsolosluğuna bağlıdır

Ankara   İstanbul
İspanya Büyükelçiliği İstanbul Başkonsolosluğu
Prof. Dr. Yusuf Hallaçoğlu Sok. No.8 Karanfil Aralığı Sokağı No.16
Çankaya Ankara 1.Levent 80620 Beşiktaş İstanbul
Tel: 0312.4402169
Tel: 0312.4401796
Tel: 0312.4380392
Tel: 0312.4415992
Tel: 0212.2707410
Tel: 0212.2707414
Tel: 0212.2702465
Faks: 0312.4403327 Faks: 0212.2707484
Vize Bölümü Çalışma Saatleri:
Pazartesi-Cuma arası:09.30-12.00
saatleri arası .
 

Vize bölümü çalışma saatleri:

 

 • Başvuru formu almak, bilgi danışmak ve randevu almak içinPazartesi-Cuma günleri arası: 09.30-15.00 arası
 • Başvuru formlarını vermek içinVerilen randevu günü 09.00-.09.30 arası
 • Vizeyle birlikte pasaportu almak içinPazartesi – Cuma günleri arası 12.30-12.45 arası.

İspanya’dan ulaşım

 

 • Havayolu ile:2004 yılında havayolu ulaşımı İspanya’da mevcut olan 45 havalimanında, 41’unda uluslararası yolcu trafiği, 34 havalimanında ise yük taşımacılığı gerçekleştirilmiştir. Yolcu trafiğinin en yoğun olduğu havalimanları Barajas havalimanı ile Madrid başta olmak üzere, Palma de Mallorca, Barcelona, Málaga ve Büyük Kanarya Adaları’dır. Kargo yük taşımacılığında ise Madrid-Barajas, Barcelona, Vitoria, Büyük Kanarya ve Zaragoza havalimanları yoğundur.
 • Denizyolu ile:Coğrafi konumu nedeniyle, ülkeyi çevreleyen 4,872 km.lik sahil şeridinde geliştirilmiş liman sistemiyle her yöne deniz hatları mevcuttur . 2003 yılında denizyolu yük taşımacılığında önde gelen limanlar Bahía de Algeciras, Barcelona, Valencia, Bilbao ve Tarragona’dır.
 • Karayolu ve Demiryolu ile:Karayollarında diğer komşu ülkelere birçok sınır kapıları sayesinde devamlı trafiğin akışı gerçekleştirilmektedir. Demiryolu taşımacılığı Portekiz-İspanya arasında dört ayrı sınır kapısından, Avrupa kıtasının geri kalanıyla Irun ve Portbou bağlantılarıyla gerçekleştirilmektedir.

Elektrik akımı

220 V, tek fazlı, 380 V, üçlü fazlı Frekans: 50Hz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir