Kitap / CD

 

06022811

Flamenko Tutku, Politika ve Popüler Kültür
Orjinal isim: Flamenco Passion, Politics and Popular Culture

Ayrıntı Yayınları/ Sanat ve Kuram Dizisi 

İspanya deyince akla ya flamenko ya da boğa güreşi gelir. Ateşli danslar yanık seslerle ilişkilendirdiğimiz, tutku dolu, şaşaalı flamenko, tarihinden ve içeriğinden kopuk, turist bir gösteri olarak sunulur bizlere. Halbuki bağıran kopup gelen o çığlıkların ardında, daha sessiz, daha mahir bir söylem yatar. William Washabaugh, bu görünümün perde arkasını, flamenko müziğinin tarihsel, toplumsal ve siyasal içerimlerini bu kitapta derinlemesine inceliyor.
Geniş kitlelere apolitik bir eğlence biçimi olarak tanıtılmış olsa da, flamenko hem Franco yandaşlarının hem de karşıtlarının stratejik planlarında önemli bir rol oynamıştır. İspanya’yı, son yüzyıllık tarihinde yöneten askeri diktatörlerin, cumhuriyetlerin ve meşruti monarşilerin hepsi de kültürel programlarına flamenkoyu bir biçimde dahil etmişlerdir. Flamenkoya atfedilen klişelerden biri de yılgın, acılı, kederli insanın müziği olmasıdır. Halbuki Washabaugh, “Flamenko, bezgin adam tarafından söylenen şarkı değildir; aksine dinç olmak isteyen bezgin şarkıcıların ve bezgin olmak isteyen dinç şarkıcıların, hatta bazen her ikisi de olmak istemeyen şarkıcıların söylediği bir şarkıdır,” diyerek flamenkoya dair yerleşik klişeleri sorguluyor bu kitabında. Flamenkonun yeşerdiği ve içinde var olduğu sosyal, kültürel ve tarihi bağlamları anlama çabasında olan Washabaugh, İspanya’da popüler kültürün oluşumunu, yapısını çözümlemek için flamenko müziğini kullanıyor ve flamenkonun politik çıkarlar uğruna nasıl ve nelere dönüştürüldüğünü araştırıyor.
Bu ayrıntılı çalışma, okuru, otantiklik ve tarih kavramlarını da yeniden değerlendirmeye yöneltiyor. Washabaugh’un zengin izleğini takip ederken flamenkonun alt menitlerini keşfe çıkıp İspanyol halkının pek çok etnik kökeni barındıran rengarenk bütününü, bunu korumak adına kullandığı ironiyi, metonimileri, berenlerine sinmiş başkaldırıyı ve direnişi merakla okuyacaksınız.

Online satın almak için >>
http://www.ideefixe.com/Kitap/tanim.asp?sid=AFN69MXHBT2TX6HYWJX9

 

zBK970450ZP504_250
“Flamenko’nun izinde”

Sakin, güvenli, garantili, parlak akademik başarılarla dolu bir hayatı tepmek için insanın nasıl bir nedeni olabilir? Oxford mezunu genç Jason’ın önünde böyle bir gelecek uzansa da, aslında başka bir yaşam projesi vardır. Flamenko müziğini icra etme arzusu İspanya özlemiyle birleşince, düşlerini süsleyen bu egzotik ülkede alır soluğu.

Burada “duende” ile tanışacaktır. Güçlü bir flamenko icrası sırasında ortaya çıkan esriklik anı, esriklikle umarsızlığın birbirine karıştığı yoğun duygu durumu olarak tanımlanabilecek “duende”, bundan sonraki hedefi olacaktır. İcracılarla dinleyicilerin paylaştığı bu aşkınlık anının tarifi güç doğasını görünür kılmaya çalışırken, onu bizzat yaratmaya uğraşacaktır. Ancak bunun için flamenkoyu icra etmek yetmez. Onun gerektirdiği yaşam tarzındı da benimsemek gerekir. Flamenkoyu yaratan ve evriminde önemli bir rol oynayan Çingenelerin arasına kabul edilebilmek için müzik, kokain ve araba hırsızlığıyla yoğrulmuş bir dünyaya girer. Flamenko, İspanyol toplumunda Çingenelerin marjinalliğinin ifadesi olagelmiştir. Jason bütün çabalarına karşın bu dünyaya ne ölçüde ait olabilecektir?

İspanya’yı dolaşarak sürdürdüğü tehlikelerle dolu, çılgın hayatına bir de tutkulu aşk sığdıran Jason, romanın sonunda bu maceraya atılmadan önceki genç adam değildir artık. Duvarlarına Arapça, “Her şeyin geçici olduğu”nun kazındığı Elhamra Sarayı’nın bahçesinde tanıştığı gizemli bir kadının arkadaşlığı, sürdürdüğü içsel yolculuğun bir senteze ulaşmasına yardımcı olur.

Karakterin birtakım evrelerden geçtikten sonra olgunluğa eriştiği roman geleneğiyle seyahatname türünü birleştiren Flamenko’nun İzinde, Jason kadar cesaretli olmayanları hayattaki seçimlerini yeniden gözden geçirmeye zorlayacak…

 

Yazar: Jason Webster
Yayınevi: Ayrıntı Yayınları
ISBN: 975539415x

———————————————————————————————

endulus_ilkerozunlu

ENDÜLÜS

Yazar: İlker Özünlü
Yayınevi : Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları�

Endülüs, çok kültürlü ve çok etnikli Akdeniz sularında yaratılmış en renkli mozaiklerden biri olarak kabul edilir. Ne var ki bir Akdeniz mozaiğini anlatmak, ucu bucağı belli olmayacak kadar iç içe geçmiş bir uygarlıklar yumağını da açmak demektir aynı zamanda.
Endülüs, kitabı bir kültür sohbeti sıcaklığında kaleme alınmış bu “kent anlatı” kitabı sadece Endülüs’ün değil, tarihi “akrabalık ilişkileri”nde tüm bir Akdeniz’in de hikayesidir.
İlker Özünlü’den, sürükleyici bir roman üslubunda, kapsamlı bir kent rehberi.
Gezmeden görmek, görmeden gezmek, gezerek okumak, görerek tanımak, bir kentin yüreğine dokunmak için….

ISBN : 975458639-X
Sayfa Sayısı : 307

Örnek satın alabileceğiniz site
http://www.yenisayfa.com/pgs/prda/prd_detail.asp?fr_prdSID=Gttnu33Ca 


endulustarihi
ENDÜLÜS TARİHİ

Yazar : Ziya Paşa
Yayınevi : Selis Kitapları

Örnek satın alabileceğiniz site
http://www.ideefixe.com/kitap/tanim.asp?sid=H441BFVWTT4T6WKNZPU7

———————————————————————————————————–

Çingeneler Ganj’dan Thames’e

 

 

 

 

 

 

From the Ganges to the Thames
Donald Kenrick
HOMER YAYINLARI / Tarih Dizisi

Bilim adamları yüzyıllar boyunca Çingenelerin, aramızda yaşayan bu koyu tenli esrarengiz yabancıların kökeni üzerine tartıştılar. Donald Kenrick, bu kitapta çingenelerin öyküsünü anlatıyor. Onların Hindistan’dan İran’a göçlerinin, Ortadoğu’da Arap egemenliği altındaki yaşamlarının ve Konstantinopolis’e varışlarının izini süren Birinci Kısım ilk kez 1993’te basılmış ve çingenece dahil on iki dile çevrilmiştir.

Bu yeni kitaba ise çingenelerin kökeni hakkında tartışılan pek çok teoriyle başlıyor yazar. Osmanlı döneminde Balkanlara uzanan yollarını ve kısa süren altın çağ boyunca kendilerini hacı ve tövbekar olarak kabul ettirdikleri, feodal topluma egzotik bir hava getiren yetenekli müzisyenler, akrobatlar, maden işçileri olarak buyur edildikleri orta ve batı Avrupada’ki yolculuklarını izliyor.

Yazar sözünü bitirirken, çingenelerin Hindistan’da kalan ya da batıya giderken yollarda konaklayıp, İran ve komşu ülkelerde hala göçebe bir hayat süren uzak akrabalarına göz gezdiriyor. Son bölümde de Avrupa’nın son göçebeleriyle bugünkü Hindistan arasında nasıl bağ kurulduğu açıklanıyor.

Satın almak için >> http://www.netkitap.com/ayrinti.asp?id=63552

Osmanlı İmparatorluğu’nda Çingeneler

 

 

 

 

Gypsies in the Ottoman Empire
Balkan Tarihine Bir Katkı

Vesselin Popov, Elena Marushiakova
HOMER YAYINLARI / Tarih Dizisi

Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa kanadı Balkanlar’daki Çingenelerin varlığı yüzlerce yıllık bir geçmişe dayandığından, bu bölgenin sık sık Çingenelerin ikinci anayurdu olarak tanımlanması boşuna değildir. Çingeneler, Balkanlar’ın kültürel mirasını ve geleneklerini yanlarına alarak bu bölgeden batıya doğru ilerlemişlerdir.
Beş yüz yıldan fazla bir süre bu bölgenin kültürel ve tarihsel gelişimine damgasını vuran Osmanlı imparatorluğu’nun rolünü hesaba katmadan Balkanlar’ın karakterini anlamak ya da açıklamak olanaksızdır. Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Çingene nüfusunun büyük bölümünün Balkanlar’da yoğunlaşması ve bunlar hakkında hatırı sayılır veriler mevcut olmasından dolayı Balkanlar’a odaklanan bu kitap, Osmanlı İmapatorluğu’ndaki Çingenelerin tarihi, gelenekleri, toplumsal yapıları ve kültürleri üzerine yayınlanan ilk kitaptır.

Satın almak için >> http://www.netkitap.com/ayrinti.asp?id=60509


Türkiye’de Çingene Müziği

 

 

‘Türkiye’de Çingene Müziği’ kitabı sadece müziğe ilgi duyanlar için değil, etnik kültürlerin muhalif yanlarını keşfetmek isteyenler için de önemli bir yapıt.

Yazar : Melih Duygulu
Yayınevi: Pan Yayınevi 2006, 308 sayfa

Çingenelere, Türkiye’de cumhuriyetin kuruluşundan bu yana ikinci sınıf vatandaş gözüyle bakıldığını herkes bilir. Onların gündelik hayatları, davranışları, tarihi, dolayısıyla da kültür ve kimlikleri konusunda çok az sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Bu bir ideolojik önyargının kaçınılmaz sonucudur. Yalnız şehirli elitler değil, birçok sınıf, kültür ve kesimi temsil eden farklı katmanlardan vatandaşlar için de bu önyargı değişmez. Bu özel etnik toplumun yaşama biçimleri, meslekleri devamlı yadırganır. Onlarla gerçek anlamda birlikte yaşamaktan hep çekinilir. Büyük çoğunlukları yerleşik bir hayata geçtikleri halde. Ancak, on-onbeş yıldır, Türkiye’deki etnik toplulukların hak ve taleplerinin yükselmesiyle birlikte, Çingeneler içinde farklı ve haklı örgütlenmelere rastlanıyor.
Çingenelerin en önemli ayrıcalıkları, kültür ve kimliklerinin kopmaz parçası olan, Allah vergisi müzisyenlikleridir. Bu açıdan, Çingeneler, Türkiye’deki eğlence kültürünün farklı bağlamlarda kopmaz parçaları olmuşlardır. Yaptıkları müzikler geniş anlamda Türk müziğinin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülebilir. Ancak, Çingenelerin bu özel müzikleri üzerine ciddi, oylumlu bir çalışmaya neredeyse hiç rastlanmamıştı. Cumhuriyetin önemli müzikologları bu müziği ya yok saymışlar, ya da çalışmalarında küçücük kesitlerle geçip dikkate değer bulmamışlardır. Bulanlarsa, elitist bir tavırla bu müziğe tepeden bakmışlardır.
İşte, söz konusu müzik üzerine inanılmaz değerli müzikologlarından biri olan Melih Duygulu’nun kısa süre önce Türkiye’de Çingene Müziği:
Batı Grubu Romanlarında Çingene Müziği adlı özenli kitabıyla karşılaştık. Duygulu, Türkiye müzik ortamının en önemli araştırmacı, arşivci, derlemeci ve akademisyenlerinden. Onun halk müziği, Türk Müziği üzerine yaptığı çok sayıda kitap ve CD-kitap çalışmaları var. Anadolu’nun etnik ve halk müziklerini uzun yıllardır inceleyen; bu çalışmaları akademik bildiriler, makaleler ve ansiklopedi maddeleri halinde kaleme almış yazar, uzun yıllardır da toplumumuzun en önemli etnik kültürlerinden biri olan Çingene’lerin müziğini bir inceleme boyutunda kaleme almış.

Radikal yazarı…ORHAN KAHYAOĞLU  nun yazısının devamı için tıklayınız….

Beni Ayakta Gömün / Çingeneler ve Yolculukları

İsabel Fonseca; Yayına Hazırlayan: Elif Özsayar; Tercüme: Özlem İlyas
Ayrıntı Yayınları;
Türkçe (Orijinal Dili İngilizce) 368 s. 13 x 19.5 cm. İstanbul, Ocak 2002 ISBN: 9755393420, 1. Baskı

Çingeneler hakkındaki kişilerin bolluğundan ötürü onları tanıdığımızı sanıyoruz; oysa Avrupa’ nın bu en büyük ve en çilekeş azınlığı üzerine bilgimiz pek az. Yüzyıllarca baskıya ve ayrımcılığa maruz kaldığı halde düzenin kıyısındaki ‘ kenar mahalle’ de varlığını bugüne dek sürdüren bu halk, kendine özgü bir azınlık resmi çiziyor. Peki, kimdir Çingeneler? Sokakta çiçekleri neden hep çingeneler satar? Ve neden renkli giyinmeyi severler?

Isabel Fonseca, dört yıl boyunca Doğu Avrupa’ nın çeşitli ülkelerini gezmiş ve buralardaki Çingene toplulukları arasında yaşamış bir gazeteci. Ezeli ‘ günah keçileri’ ve ‘yeryüzünün en boyun eğmez halkı’ diye adlandırdığı Çingenelerin kapalı dünyasını aralayarak, dünyanın bilincinden silinmiş bu insanların künyesini çıkarıyor.

Sanılanın aksine yekpare bir grup olmayan Çingene toplumunun yazılı ya da sözlü bir tarihi yok. Yaşadıkları acılarla başa çıkmak için unutmayı kolektif bir sanat haline getiren bu insanlar için geçmiş ya da gelecek değil sadece içinde yaşanan an önemli. Hindistan’ dan çıktıkları günden beri ne Hindistan’ da ne de dünyanın başka bir yerinde bir ‘ anavatan’ kurma özlemine kapılmamış olmaları da bunun bir göstergesi. Aileyi devletten daha anlamlı bulan Çingenelerin vazgeçilmez önceliği tarih boyunca hiç değişmeden kalmış: Diledikleri gibi bir yaşam seçme özgürlüğünü korumak.

Göçebe yaşam tarzını artık büyük ölçüde terk etmiş olan Çingene halkı bugün çalkantılı bir değişim süreci yaşıyor. Fonseca, bu renkli toplumu bize tanıtırken, zevkle okunan bir seyahatname kurgusunu sağlam bir bilimsel yaklaşımla ustaca buluşturmuş. Beni Ayakta Gömün yazıyla ve teknolojiyle ilişkisi olmayan yersiz yurtsuz bir halkın, medeniyeti taşınmaz mallarla ve tapu belgeleriyle tanımlayan bir dünyadaki zorlu varoluşunu belgeleyen bir kitap; gerçek bir keşif yolculuğu…

Isabel Fonseca’nın kitabı zengin bir hazine: Bu sürükleyici sayfalarda, hem kendilerinin dışarıya kapalı tuttuğu hem de herkesçe gözardı edilen gizli bir dünya gözler önüne seriliyor. Zarif ve güçlü bir dille yazan Fonseca’nın kitabı, ustaca hayat verilmiş renkli karakterlerle dolu. Göz kamaştırıcı bir başarı.
– Salman Rushdie-
Beni Ayakta Gömün, kendime yakın bulduğum bir halkın az rastlanır derecede adil bir portresini çizen benzersiz ve olağanüstü bir çalışma. Renkli ve tutkulu bir üslupla bilimsel ve disiplinli bir yaklaşımın iç içe geçtiği bu kitap, hem Çingeneler hem de benim için büyük bir boşluğu doldurdu. – Yehudi Menuhin-
(Arka Kapak)

Çingene Öyküleri

 

Hazırlayan: Hasan Aydın�
İnkılap Yayınları

Çingeneler, müzikleriyle, giyim kuşamları, yaşadıkları acıları, sürgünleri ama aynı zamanda da bitmez tükenmez neşeleriyle her daim ilgi çekmiştir. Belki de çingenelere güzelleme yapmak, bu ırkın yaşadığı acıları düşününce hadsizlik olarak değerlendirilebilir. ”Çingene Öyküleri”ni bu gözle okumakta fayda var. Ahmet Haşim: ”Çingene, insanın tabiata en yakın kalan güzel bir cinsidir,” der. Niçin önemlidir çingene kimliği ve kültürü? Yakınımızdaki ve uzağımızdaki bu özgün kültür bizim için imgeseldir.

Satın almak için >> http://www.netkitap.com/ayrinti.asp?id=51276

Türkiye’de Çingene Olmak

Yazar: Mustafa Aksu
Yayınevi: Kesit Yayıncılık

Türkiye’de Çingene kimliğine ilişkin sorunlar, gündeme getirmeye Çingelerin bizzat kendilerinin bile çekindiği bir sorun. Yüksek bürokrasiden tutun da bir çok tanınmış sanatçı ve siyasetçiye kadar geniş bir yelpaze içerisinde üyeleri bulunan bu topluluk, tam anlamıyla sahipsizliği yaşıyor. Roman’ım diyerek Çingene kimliğini gizlemeye çalışan ve hatta kimliğinden utanan bu İnsanlar kendi öz kimliklerini utanmadan sıkılmadan savunmanın önemini anlayana kadar bu mağduriyetin her boyutta devam edeceği kesin. Türkiye’deki can alıcı sorunlardan biri olan bu sorunu cesur bir şekilde ve kimliğini gizleme ihtiyacı duymadan ele alan yazar, sorunun gerçek anlamda bilinmesi İçin verdiği mücadeleleri, bürokrasi ve siyasetin dar ve karanlık koridorlarında verdiği kavgaları anlatıyor. Kitapta, eğitiminin ve çalışma hayatının bütün aşamalarında sorunlarla karşılaşan ve bu yüzden kimliğini gizlemeye çalışan bir Çingene’nin önyargılara karşı mücadelelerle dolu hayatını okuyacaksınız.

Satın almak için >> http://www.ilknokta.com/V2/Pg/MetaDetail/Number/33493.htm

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir