Söz/Nota

Flamenkodaki makamlar:  
Alboreas
Alegrias
Bamberas
Bulerias
Caleseras
Campanilleras
Cantinas
Cana
Caracoles
Carseleras
Cartageneras
Chuflas
Colombianas
Danza Mora
Debla
Fandangos Grandes
Fandangos de Huelva
Fandanguillos
Farruca
Garotin
Granainas
Guajiras
Jaberas
Jaleos
Livianas
Malaguenas
Marianas
Martinetes
Media Granaina
Milongas
Mineras
Mirabras
Murcianas
Nanas
Palmares
Peteneras
Playeras
Policana
Polo
Roas
Romeras
Rondena(Toque)
Rondenas
Rosas
Rumba Gitana
Soetas
Serranas
Sevillanas
Siguiriyas
Solea
Solea Corta
Soleares
Soleariya
Tangos
Tanguillo
Tarantas
Taranto
Temporeras
Tientos
TientosCanesteros
Tiranas
Tonas
Trilleras
Verdiales
Vito
Zambra
Zapateado
Zorongo Gitano

Flamenkodaki Popüler Biçimler (Makamlar)

Aslında bu hangi kitleden bahsettiğimize bağlıdır. Flamenko alt kültüründe, toplantılarda en çok bulerias duyarsınız. Fakat flamenko en önemlileri olarak, siguiriyas ve solea’yı sayar. Sahne gösterilerinde ise vurgu dansta olduğu için, uzun bir solea, alegrias ya da ikisi birden ve bulerias, ara sıra da yabancı izleyiciler için farruca göreceğinizden emin olabilirsiniz. Sinema ya da tiyatro gibi dramatik yapısı olan gösterilerde de, bir perde içinde birkaç biçimden oluşan bir düzenleme görebiliriz. Gece klüplerinin tipik tablao gösterilerin de ise; seyircinin kastanyet beklentilerini tatmin etmek için, sevillanas ve fandangos, belki bir “ciddi” numara olarak solea ya da tientos, yüksek enerji için bulerias,seyirciyi neşelendirmek için rumbas vardır.

Dünya pazarı için veya gençlere yönelik hazırlanmış enstrümantel CD’lerde piyasaya hakim olan, bulerias ilave edilmiş, 4/4’lük rumbas’dır. Bu tür müziklere örnek olarak, Fransa’dan Gypsy Kings’i verebiliriz ki bu grup Flamenko-rumba’sını, tüm dünyaya tanıtmış ve sevdirmiştir. Gelenekçiler ise bunları flamenkodan çok, “world beat” tarzına dahil eder.

ALEGRİAS: Flamenkoda renk, zariflik en önemlisi ritim çok önemli unsurlardır. Neşe, sevinç anlamına gelen Alegria kelimesi de alegrias biçimini belirler. Flamenkonun “cante chico” (küçük şarkı) grubuna giren Alegrias’ın ritmi, tonalitesi Soleares’ten daha hızlı daha parlaktır.12 zamanlı bir biçimdir ve 3/4, 6/8 kompas ailesine girer. Gitar sololarının yanısıra, dansı ve şarkısı da olan bu biçim Jota’dan türemiştir. Jota, Aragon’un geleneksel dansıdır. 19.yüzyılın ilk yarısında bağımsızlık savaşı sırasında askerler tarafından Cadiz Bölgesi’ne getirilmiş olduğunu söylenmektedir.

Bu biçimde dansçı kullandığı figürlerle neşeli, hayat dolu bir atmosfer yaratır.

BULERİAS: Şaka ve aldatma anlamına gelen buleria flamenkonun en hızlı en oynak biçimidir.Doğduğu yer Cadiz’e yakın olan şaraplarıyla ünlü Jerez’dir. 12 zamanlıdır (vuruşludur). Solistlere tüm virtüözlüğünü gösterme olanağı sağlayan Bulerias, Soleares’ten doğmuştur. Bulerias’ı hayat bulma şekli olarak üç bölüme ayırabiliriz:

-Şarkı olarak: Soleares’e benzer bir ritmik yapısı vardır.

-Dans için: Canlı bir ritme sahiptir. Kurguyu dansçı yapar ve bu şekilde vurgulanılır.

-Gitar için:Gitaristin zevkine ve tekniğine göre hızlı veya yavaş olabilir. Gitarist yaratıcılığına bağlı olarak çeşitli varyasyonlar yapar. Genelde 3/4’lük yazılır Ancak flamenko geleneklerine uygun olması açısından kompas 12 vuruşludur. Yani 3/4’lük 4 ölçünün birleşimidir.

FANDANGOS DE HUELVA: Endülüs’ün Huelva şehrinden doğmuş ritmik bir biçimdir.Eski bir biçim olan fandango’nun temelleri Araplar’a dayanmaktadır.Gerçi Fandangos, fandangos de Huelva’dan farklı olarak daha çok cante içindir. Fandangos daha yavaş ve özgür bir biçime sahiptir ve ifade gücü yüksektir.Fandango de Huelva’da ise hem dans edilip hem şarkı söylenebilir.

12 vuruşluk kompası vardır. Genellikle 3/4’lük olarak vurgulanır.Müziği dinlediğinizde vurgulu vuruşlardan oluşan tekrarlı bir örgüsü olduğunu görürsünüz.

Dansın sonunda -uzunluğu isteğe bağlı olarak- bir hızlanma bölümü vardır. Bu dans kastanyetlerle de oynanır.

FARRUCA: İspanya’nın kuzeyinden doğmuş bir biçimdir. 2/4, 4/4’lük kompas ailesine girer. Galiçya göçmenleri kendi birikimlerini flamenko ile birleştirmiş ve bu bileşimden de Farruca doğmuştur. Galiçyalılar farrucos olarak adlandırıldıklarından (Endülüs Bölgesi’nde) bu biçime Farruca denmiştir. Farruca’da çok nadir şarkı söylenir. Prensip olarak bir erkek dansıdır.Melankolik bir yapıya ve dramatik gitar sololarına sahiptir.

RUMBA: Rumba gidiş-geliş müziği olarak da bilinir.Çünkü İspanya’dan Güney Amerika’ya giden İspanyollar elbette buraya müziklerini de götürmüşlerdir. Rumba ise kök olarak Bir Küba dansıdır ve içinde çok fazla Afrikalı zencilerin tavırlarını barındırır. Bu şekliyle biçimlenen rumba İspanya’ya gelir ve 1960’lı yıllardan itibaren Flamenkoyu çok iyi tanımayan seyirci kitlesinde Fandango’nun yerini alır.

Rumba 2 zamanlı ölçülerle ifade edilir.

SEVİLLANAS: Sevillanas Endülüs’te popüler bir dans biçimidir. İsmine rağmen Sevilla’da çıkmadığı, Eski bir Castillia dansı olan Seguidilla’dan türediği söylenilmektedir. Çift olarak dans edilen neşeli bir yapısı vardır ve özellikle festival dansı olarak da bilinir. 3/4’lük bir zamanla ifade edilir. Genellikle 4 bölümden oluşur. Her bölümün içinde 3 copla(geleneksel şiir formu) vardır. Coplalar melodiktir ve ton olarak değiştirilebilir. Ancak ritmi ve oluşumu sabit kalır. İlk önce gitar, ritmi kısa bir rasguedo kısmıyla oluşturur. Sonra kısa bir melodik bölüm vardır.Ve şarkıcı şarkıyı bu bölümde söylemeye başlar. Ardından dansçı (lar) giriş yaparlar. Bu her bölümde(4) aynı şekilde tekrarlanır.

SOLEARES: Flamenko’da şarkının anası olarak tanımlanır. Sevilla’nın Triana mahallesinde Cana ve Polo türlerinden oluşan ve Endülüs’e yayılan Soleares’in anlamı “soledad”tan (yalnızlık) doğmuş: Solea ya da Soleares adıyla çingene dili olan ‘calo’ya geçmiştir. Gerçi bazı kaynaklar bu biçimin Cadiz şehrinin eski bir dansı olan “Jaleo”dan türediğini söylemektedir.

Soleares’te çingene aşkının özlemi, tutkusu, yalnızlığın hüznü gururlu ve törensel bir havada yansıtılır. Ve benim de gerçekten çok sevdiğim bir biçimdir.

Mi minör tonunda natürel ya da E firijyen modunda (Bazı durumlarda A firijyen modu kullanılır bu duruma bazı gitaristler solea por buleria olarak bakmaktadırlar ama bu iki biçimin birbirinden ayrılma sebebi asıl letralarındadır) yorumlanan Soleares’in 3/4’lük ölçüdeki notalanmasında, 12 vuruşlu ritim bölmesinde: 3. 6. 8. 10. ve 12. vuruşlar aksanlıdır. Ancak 6/8’lik, 3/4’lük kompası oldukça yavaş oynanır ki bu da onun 6/4’lük , 3/2’lik olarak algılanması anlamına gelir. Genelde ayak solosu 3/4’lük vuruş soru-cevap şeklindedir.

SİGUİRİYAS: Cante Jondo adı ile anılan Flamenko’nun derin şarkısının en karakteristik biçimidir Siguiriyas. Ritmik motiflerin umutsuzluğu, çingene ırkının acılarını dile getirir. Garcia Lorca’nın söylediği gibi, “Bir kilise de bile, herhangi bir hürmetsizlik yaratmadan çalınabilir, söylenilebilir ya da dans edilebilir”.

Bu biçimde en çok işlenen temalar, karşılıksız aşk, aşktan soğuma, ölüm, üzüntü ve yalnızlıktır. Kompası ise 6/8’lik, 3/4’lük katı ardışık ölçülerdedir ve genellikle A firijyen olarak yorumlanır. Ancak kompas devri, dizideki 3/4’lük ölçünün 2. vuruşunda başlar ve diğer 3/4’lük ölçünün 1. vuruşunda sona erer. Çözüm düzenlemesi 6/8’lik ölçünün 3. vuruşunda başlar.

TANGOS: Canlı,hızlı algılanması kolay bir ritme sahip olan Tangos fiestalarda da karşımıza sıkça çıkar. 4/4’lük bir kompası vardır. Genellikle kadınlar dans eder ve hatta söylerler. Neşeli bir ritme sahip olmasına karşın genelde aşk acısı dile getirilir.

TARANTO: İspanya’nın güneydoğusundaki Levanten kıyısındaki Almeria, Cartegena, Murcia ve civarındaki maden ocaklarının derinliklerinde, karanlığında çalışmak durumunda kalmış olan çingenelerin melankolik, sert ve güçlü protestolarının bazen de umutlarının parlayan sesidir Taranto. Tarantolar’da 2/4’lük ve 4/4’lük ölçülerde yazılmış güçlü, vurgulu ve ritmik yapı vardır.

Makamlar Yazısı için: Melek YelFlamenkoevi Teşekkür ederiz.


Bazı Sözlerden örnekler:

 

El tema del amor y la pasión

 

Nadie ha entendido al querer

es dulce como el almíbal

y amargo como la hiel.

El querer quita el sentido

lo digo por experiencia,

porque a mí me ha sucedido.

Yo creía que el amor

era cosita de juguete

y ahora veo que se pasan

las fatigas de la muerte.

El amor que puse en ti

tan firme y tan verdadero

si lo hubiera puesto en Dios

hubiera ganao el cielo.

Al infierno que te vayas

me tengo que d’ir contigo,

porque yendo en tu compaña

llevo la gloria conmigo.

El amor es un niño

que cuando nace,

con poquito que coma

se satisface.

Es tu amor como el viento

y el mío como la piedra

que no tiene movimiento.

Soñé dejarte, gitana,

y me desperté besando

los hierros de tu ventana.

Todo el hombre que se casa

se parese al caracó,

que s’echa una casa a cuestas

con más fatigas que Dios.

Esta gitana está loca;

quiera que la quiera yo.

Que la quiera su marío

que tiene la obligasión.

A mi mujé en la lengua

le mordió un perro rabioso;

en seguía busqu’al perro

y lo jarté de biscocho.

Te casaste, te enterraste

¿no te lo decía yo?

Er que se casa s’entierra

com’a mí me susedió.

A un sabio le pregunté

y me respondió al momento:

-Yo también me enamoré;

y aunque me sobra el talento

lloro por una mujer.

De los sabios de este mundo

aquel que supiere más

mételo tú en el querer:

lo verás prebelicar.

Te quiero más que al vivir,

más que a mi padre y mi mare;

y no fuera pecao,

más que a la Virgen del Carmen.

Yo me enamoré una vez

y no me enamoro más,

el hombre que se enamora

loco se puede volver

como a mí me pasa ahora.

Yo tu esclavo quiero ser

lo que luego sobrevenga

eso lo arregla un Dibé.

Yo me agarro a las paredes

cuando te encuentro en la calle,

chiquilla, pa’ no caerme.

Quién te pudiera pillar

una noche templaíta

al respaldo de un pajar.

Cuando te encuentro,

la sangre se me rebota

y se me quiere salir

el corazón por la boca.

Tengo agonías de muerte,

vuelve pronto a mi vera

que estoy loco de quererte.

Lo mismo que una veleta

tu querer lo mueve el aire

el mío es como una roca

que aguanta los temporales.

Para rey nació David

para sabio Salomón

para llorar Jeremías

y para quererte yo.

Si el querer que he puesto en ti

lo hubiera puesto en un perro

se viniera etrás de mí.

Esta serranita perra

me está jasiendo pasá

el purgatorio en la tierra.

Ni el Pare Santo de Roma

jisiera lo que yo he hecho:

dormí contigo una noche

y no tocarte tu cuerpo.

 Mira si yo te querré

que voy besando las piedras

donde pones los pies.

Mira que yo la quería

que cosita que tiraba

cosita que recogía.

Dime lo que te ha pasao,

que quien eras ya no eres,

hoy eres un desgraciao,

que haces lo que ella quiere,

por tenerte dominao.

Te quiero sin que me quieras

que es verdadero querer;

que querer porque nos quieren

es querer por interés.

Yo quisiera y no quisiera

que no son cosas diferentes:

quisiera que me quisieras

y no quisiera quererte.

El cigarro que tiraste

como un loco lo besé

mira qué disparate.

Tengo una pesadumbre

que al alma llega.

¡Viva quien me la ha dao

aunque yo muera!

Por culpa de tu querer

yo tengo perdío el timón,

las velas y el rumbo norte,

las alas del corazón.

Si cautivo yo me siento

yo me siento feliz,

contento y a gusto vivo,

sólo con tener a ti.

 

Celos y venganza

 

En la cárcel estoy preso

porque di una puñalá,

que la hembra que tenía

me la querían quitar.

Quien se la quiera llevar

tendrá que contar conmigo

a la hora de la verdad.

A pesar de lo que hiciste

tengo que llenar de besos

el puñal con que me heriste.

No quiero que vayas a misa

ni que a la puerta te asomes

ni que tomes agua bendita

donde la toman los hombres.

Los celos son puñalás

que se mete ‘n el sentío

porque ayer te vi con otro

estoy loquito perdío.

Tengo una pena grande

que yo no la puedo aguantá

te veo en mano de otro

y me tengo que conformá.

Que se te caigan las carnes

desprendidas de tu cuerpo

cuando vengas a dejarme.

Las pagas con un desaire

toditas mis atenciones

pero tendrás ocasiones

de llorar gotas de sangre

recordando mis acciones.

 

La mujer

 

Una estrella se ha perdido

y en el cielo no aparece

en tu cara se ha metío

y en tu cara resplandece.

Un manojito de rosas

no tiene comparación

con la cara de mi niña

cuando se asoma al balcón.

De tu cara sale el sol

de tu garganta la luna

morena he visto yo

pero como tú ninguna.

Mira cómo corre el agua

por debajo del peñón,

así corre por tu cara

toda la gracia de Dios.

Al cielo no miro yo

porque me miro en tus ojos

que son del mismo color.

Suprime ya tus faroles

barrio de Trinidad

los ojos de tus mujeres

iluminan mucho más.

El limón es amarillo

y verde la yerbabuena

tú tienes los ojos negros

y las intenciones negras.

Al verte las flores lloran

cuando entras en tu jardín

porque las flores quisieran

todas parecerse a ti.

Yo me enamoré del aire

del aire de una mujer

como la mujer es aire

en el aire me quedé.

La mujer que quiere a un hombre

y no sabe resistir

dice que no con la boca

y con los ojos que sí.

Entienda usted a las mujeres

si lo quieren no lo dicen

si lo dicen, no lo quieren.

 

Maldiciones, denuestos y amenazas

 

Mal tiro le den que muera

a aquel que tuvo la curpa

de que yo t’aborresiera.

Meresía esta serrana

que la fundieran de nuevo

como funden las campanas.

Tu cuerpo tenga mal fin:

los cordeles del verdugo

te sirvan de corbatín.

Te den un tiro y te maten

como sepa que diviertes

a otro gachó con tu cante.

Te den una puñalá

que er Pare Santo de Roma

no te la puea curá.

Permita Dios que te veas

en un hospitá rabiendo

y no tengas más consuelo

qu’er que yo te vaya dando.

Yo te lo tengo jurao:

donde quiera que t’encuentre

tienes l’entierro pagao.

Anda, compañera,

permitan los sielos

que con er cuchiyo que matarme quieres

mueras tú primero.

 

La madre

 

«La madre es otro centro de gravedad sentimental. En general, el cancionero flamenco atestigua un amor profundo y respetuoso. No obstante, hay ocasiones en que se la maltrata, y con la suegra el cariz de las coplas varía por completo. Suele oponerse la firmeza del amor materno a la veleidad de los otros amores. Es el único que no miente y que nunca falta. A veces, por tal motivo, la madre alcanza en las coplas flamencas significación antitética de la novia.» [Molina/Mairena, o. cit., 108]

Penas tiene mi mare,

penas tengo yo,

y las que siento son las de mi mare,

que las mías no.

Ya me se murió mi mare;

una camisa que tengo

no encuentro quien me la lave.

Se murió la mare mía;

ya no hay en er mundo mares,

¡mare, la que yo tenía!

Tu mare no dise ná;

tu mare es de las que muerden

con la boquita cerrá.

Anda disiendo tu mare

que s’alegra de mis penas.

¡Ya está metiendo la para

y entoavía no es mi suegra!

No te metas con mi mare

que vas a dar lugar, serrana,

que nuestro querer se acabe.

Tó el hombre que quiera tener

a una mujer que lo quiera,

ésa tié que ser su mare

que es la que quiere de veras.

Cuando yo te conocí

tú eras mujer incomparable

yo me enamoré de ti

te quiero como a mi madre.

Tu madre tiene la culpa

de que yo no vaya a verte

que tiene muy mala lengua

y habla mal de mi gente.

Desde el mismo Rey “pa” bajo

no le tengo envidia a nadie,

tengo mi buena mujer,

mi jaca torda y mi madre,

¿qué más puedo apetecer?

Anda, ve y dile a tu madre,

si no me quiere por pobre,

que el mundo da muchas vueltas

y ayer se cayó una torre.

 

La gente, la sociedad

 

La sociedad constituye un mundo hostil, engañoso y adverso. El flamenco no se fía de la gente. Espera de ella poco o nada. Si triunfas, la fente te aplaude; si fracasas, te desprecia. La gente es malévola y envidiosa. Con la gente hay que tener mucho cuidado.

Mira qué tonta es la gente,

que toito lo que nos pasa

quiere que yo se lo cuente.

Si yo supiera la lengua

que de mí murmura

yo la cortara por en medio en medio

y la dejara muda.

Cuando te veo venir

hasta el alma se me alegra;

no te salgo a recibir

por mó de las malas lenguas.

A un torito en plaza

no le temo tanto

como le temo a una maligna lengua

y un testigo falso.

Por el hablar de la gente

olvidé a quien más quería

mientras yo viva en el mundo

se m’acabó la alegría.

 

Dinero y pobreza

 

«El pobre tiene aguda conciencia del poder social del dinero; del abandono y desamparo de la pobreza. Carece de rebeldía contra el estado de cosas. Se resigna a vivir la suerte que le ha tocado en este mundo sin luchar por mejorarlo.  Es un espectador amargo; nunca revolucionario.» [o. cit., 110]

A l’Audiensia van dos pleitos;

uno verdad y otro no;

la verdad perdió el juisio,

qu’er dinero lo mandó.

Er que no tiene parné [dinero]

hasta las pícaras moscas

se quieren jiñar en él.

Ya te lo he dicho, María,

que en la casa de los pobres

dura poco la alegría.

Cuando se muere algún pobre

¡qué solito va el entierro!

y cuando se muere un rico

va la música y er clero.

Er que no tiene parné

con er viento es comparao

que tóos le juyen el burto

por temos d’un resfriao.

Desgraciao aquel que come

el pan en manita ajena.

Siempre mirando a la cara

si la ponen mala o güena.

¡Estas sí que son fatigas!

Casarse con un barbero,

acostarse sin cenar,

y amanecer sin dinero.

 

Sentencias morales

 

En este mundo re(d)ondo

quien mal anda mal acaba

y en casa del jabonero

el que no cae, resbala.

Ninguno hable mal del día

hsta que la noche llegue:

yo he visto mañanas tristes

tener las tardes alegres.

Nadie diga en este mundo

de este agua no beberé;

por muy turbia que la vea

le puede apretar la sed.

El hombre para ser hombre

necesita tres partidas:

hacer mucho, hablar poco

y no alabarse en su vida.

El hilo de la verdad

por mucho que lo adelgacen,

en la vida quebrará.

Lo de ayer ya se pasó

y lo de hoy se va pasando;

mañana nadie lo ha visto:

¡mundillo, vamos andando!

Por meterte a redentor

vas a perder lo ganao:

quien te lo dice soy yó.

 

La muerte

 

La muerte, con frecuencia la de la madre, es una de las constantes de las coplas flamencas, sobre todo en las siguiriyas. Los cuatro poderes fundamentales del mundo son el amor, el tiempo, el dinero y la muerte.

Ábrase la tierra

que no quiero vivir;

para vivir como estoy viviendo

más vale morir.

Yo no le temo a la muerte;

morir es natural.

Lo que le temo son a las cuentas tan grandes

que a mi Dios he de dar.

Yo quisiera morirme

y oír mi doble

sólo por ver quién desía

¡Dios lo perdone!

Doblen las campanas

doblen con dolor,

que s’ha muerto la mare e mi alma,

e mi corazón.

Todo lo vence el amor,

todo el dinero lo allana,

todo lo consume el tiempo,

todo la muerte lo acaba.

Yo te juré de quererte

y nadie nos separa

como no sea la muerte.

Si te sentencian a muerte

no tengas pena ninguna

que el día que a ti te maten

harán dos muertes en una.

Yo me metí en el querer

muchachito criatura

cuando vine a abrir los ojos

me encontré en la sepultura.

 

El fatalismo y el destino

 

Cada hombre está sometido a su sino, está atado a su suerte, y esa suerte es fatal. Por debajo de las alusiones religiosas late una pasividad tremenda. Por todas partes aparece en las coplas flamencas la idea del sino como algo fatal que sobrepasa nuestra voluntad.

El que nace pa ser bueno

aunque no quiera, lo es.

El que nace pa ser malo,

quié ser bueno y no pué ser.

Pa los pobres que nacen

pa desgrasiaos,

hasta los mismo juncos

son jorobaos.

Cada vez que considerao

que me tengo que morir,

tiendo la capa en el suelo

y me jarto de dormir.

 

Honra y deshonra

 

La depositaria de la honra es la mujer. La honra se identifica con la fidelidad conyugal de la casada y la virginidad de la soltera.

Agüita que se derrama

nadie la pué recoger,

ni humo que va por el aire

ni el honor de una mujer.

 

El tema religioso

 

Coplas gitanas:

Válgame Dios; no le temo

ni a las iras de un debel,

y, sin embargo, le temo

gitaniya a tu querer.

No hay otro remedio

que conformarse con la voluntad

de un debel der sielo.

Vamos a jincarno(s) (d)e ro(d)íya

que ya viene Dios;

va a resebirlo la probesita de mi mare

e mi corasón.

Llevo una cruz en el hombro

que no la pue(d)o sostené(r)

pero en yegando al Carvario

ayí la dejo caé(r).

Coplas andaluzas:

No hay más amigo que Dios

y esto es claro y evidente;

er más amigo es traidor

y er más verdadero miente.

Cuando vayas a la iglesia

ponte un velito en la cara,

que los Santos con ser Santos

de los altares se bajan.

Entra en la iglesia y confiesa

que tú tiés en este mundo

muchas cosas malas jechas.

Si yo supiera

que no me querías,

yo renegara de Dios y me fuera

a la Morería.

Anda qu’estás tan tocá

como la hojita del canon

que está puesta en er misá(l).

Cuando voy a confesá(r)

digo lo que me paese:

nunca digo la verdá.

Pasé por Santa Marina

y una sarve le resé

a la Pastora divina.

Virgen de los Dolores,

dolorosa mía;

en lo más jondo e mi coransosito

te gento metía.

Cristo de Gracia, te pido

que vuelvas la cara atrás

y a los ciegos le des vista

y a los presos libertad.

¡Qué bonito viene el templo

con las luses ensendías!

Mujeres que estáis adentro,

¡dispertad si estáis dormías

y adorar al Sacramento!

 

Humor, burla y sarcasmo

 

La lado del amor sano, aparece el amargo. A veces no faltan las notas de crueldad y de grosería.

Anda ve y dile a tu mare

que hay quien se llama Rosquiya

y s’está muriendo jambre.

La mardesía de tu mare

te quiere meter a monja

en un convento de frailes.

Una vieja vale un duro

y una muchacha dos cuarto.

Yo, como soy pobresito,

me voy a lo más barato.

Esa mujer que allí viene

déjala pasar de largo,

qu’es una liebre corría

mordí(d)a de mucho galgo.

Permita un debé te vea

sin chaqueta y sin carsone

en una jiguera chumba

espantando gorrione(s).

En tu puerta me cagué,

porque allí me dio la gana,

ahí te dejo ese clavé

pa que lo güelas mañana

cuando salgar a barré(r).

 

La conciencia del tiempo

 

En la puerta de un molino

me puse a considerar

las vueltas qu’a dao er mundo

y las que le quean que dar.

Las glorias de este mundo

son transitorias

pues duran mientras pasan

por la memoria.

Aquel que más alto sube

más grande el porrazo da.

¡Mira la puente de Arcos

en lo que vino a parar!

Los de más se van a menos

y los de menos a más.

¡Qué mundo tan engañoso

las güertecitas que da!  [vueltecitas]

Yo me metí en una cueva

por ver lo que había dentro

y he visto la fin del mundo

y er desengaño del tiempo.

Mundiyo engañoso

las güertas que das,

que los pasitos que p’alante doy

se me van atrás.

 

Fuerzas astrales y criaturas naturales

 

En la mitad del mar

había una piedra

y se sentaba mi compañerita

a contarle sus penas.

Tan solamente a la tierra

le cuento lo que me pasa,

porque en el mundo no encuentro

persona e mi confianza.

Todas las mañanas voy

a preguntarle al romero

si el mal de amor tiene cura,

porque yo me estoy muriendo.

El aire lloró

al ver las duquitas tan grandes

e mi corasón.

A la luna le pío

la del arto sielo+

como le pío que ma saque a mi pare

de onde está metío.

Fui piedra y perdí mi sentro

y m’arrojaron al mar

y ar cabo de mucho tiempo

mi sentro volví a encontrar.

Quisiera por ocasiones

haber nasío de la hiedra,

porque ojitos que no ven

corasonsitos no quiebran.

A la orilla de un río

yo me voy solo

y aumento la corriente

con lo que lloro.

Me puse a cortar un pino

en el pinar del amor.

Del pino saltó una astilla,

se clavó en mi corazón.

Por una montaña espesa

vuela una paloma triste;

va en busca del bien que adora;

no hay rincón que no registre;

¡con qué sentimiento llora!

 

La anturaleza como mero paisaje de fondo

 

Tiene la ciudad de Ronda

tres cosas particulares:

l’alamea, er Puente nuevo

y la esquinita en el aire.

Camino de Grazalema

en medio de un olivar,

hay una fuente que mana

agua de amor natural.

A la entrada de Granada,

Calle de los Herradores,

está la Virgen del Triunfo

con veintisinco falores.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir